کشف سیاره ای که ۳ ستاره دارد غوغایی در علم اختر شناسی؛

کشف سیاره ای که ۳ ستاره دارد

دانشمندان موفق به شناسایی سیاره ای شده اند که به جای یک ستاره دارای سه ستاره است. به گزارش پرس شیعه؛ گروهی از دانشمندان مرکز فیزیک اختر هاروارد اسمیتسونیان درحالی از شناسایی سیستم سه ستاره ای خبر داده اند که در کمال...