کنگره ملی شهدای دانشجوی مدافع حرم برگزار شد در دانشگاه تهران؛

کنگره ملی شهدای دانشجوی مدافع حرم برگزار شد

کنگره ملی شهدای دانشجوی مدافع حرم دانشگاه تهران با هدف معرفی سبک زندگی شهدا در پردیس فارابی این دانشگاه برگزار شد. به گزارش پرس شیعه، محمد مقیمی، رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران در کنگره ملی شهدای دانشجوی مدافع حرم با...