چند نکته در باب نظم نوین فقهی یادداشت؛

چند نکته در باب نظم نوین فقهی

سیستم فقهی امروز نه‌تنها از جامعیت لازم برخوردار نیست بلکه بسیاری از موضوعات مطروحه و مورد مباحثه از اولویت وضرورت لازم برای بحث و بررسی برخوردار نیست به‌هیچ‌ وجه جوابگوی پرسش‌های جدید نیست.  یادداشتی از محمدمهدی...