حساسیت زدایی از فتنه‌ گران پروژه جریان نفاق داخلی است حبیبی؛

حساسیت زدایی از فتنه‌ گران پروژه جریان نفاق داخلی است

دبیر کل حزب موتلفه با اشاره به فتنه منافقین در ۱۸ تیر سال ۷۸ گفت: حساسیت زدایی نسبت به جریان فتنه و فتنه‌گران یکی از پروژه‌های دشمن خارجی و جریان نفاق داخلی است. به گزارش پرس شیعه؛ محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه...