سرباز صفر امام خامنه ای هستم شهید ناظری:

سرباز صفر امام خامنه ای هستم

محمد نیک نفس همرزم شهید محمد ناظری با بیان این‌که روحیه فداکاری و دلیر مردی سردار ناظری ستودنی است، گفت: شهید سردار ناظری وقتی مطلبی را بیان می‌کرد و یا به نوعی رفتار می‌کرد که دوستان نسبت به آن گفتار و رفتار اعتراض و...