آل خلیفه روحانی عضو هیأت علمای بحرین را بازداشت کرد تداوم سیاست های سرکوبگرانه حکام بحرین؛

آل خلیفه روحانی عضو هیأت علمای بحرین را بازداشت کرد

رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان بحرین، سید «محمد هادی الغریفی» را مجددا بازداشت کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه روحانیون و...