تشکیل وزارت خانه دریایی از ضروریات کشور است فرمانده منطقه سوم نداجا:

تشکیل وزارت خانه دریایی از ضروریات کشور است

فرمانده منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش گفت: با توجه به گستردگی سواحل کشور در شمال و جنوب و حضور ارگان‌های دریایی در منطقه، تشکیل وزارتخانه دریایی از ضروریات کشور است. به گزارش پرس شیعه؛ امیر دریاداردوم محمد هادی...