جبهه اصلی نبرد استکبار با ملت‌ها جبهه فرهنگی است معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه استان قزوین:

جبهه اصلی نبرد استکبار با ملت‌ها جبهه فرهنگی است

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه استان قزوین گفت: امروزه با توجه به مسئله نفوذ دشمنان جبهه اصلی نبرد استکبار با ملت‌ جبهه فرهنگی است. به گزارش پرس شیعه،محمد کشاورز در قزوین اظهار داشت: با توجه به اینکه جبهه اصلی نبرد...