داعش مهم ترین میدان نفتی خود را از دست داد

داعش مهم ترین میدان نفتی خود را از دست داد

نیروهای عراقی به همراه گروهی از نیروهای مردمی در شمال این کشور، منطقه القیاره، مرکز اصلی سرقت نفت عراق از سوی داعش، و پایگاه هوایی این منطقه را از اشغال این گروه تروریستی آزاد کردند. به گزارش پرس شیعه؛ محمود السورجی...