دستگاه اندازه گیری لیزری انرژی ذرات هسته ای ساخته شد توسط محققان دانشگاه یزد؛

دستگاه اندازه گیری لیزری انرژی ذرات هسته ای ساخته شد

محققان دانشگاه یزد موفق به طراحی و ساخت اسکنر اپتیکی دوبعدی باریکه الکترونی و دستگاه اندازه‌گیر لیزری انرژی ذرات هسته‌ای شدند. به گزارش پرس شیعه، محمود برهانی دانشیار گروه اتمی و مولکولی دانشگاه یزد گفت: با توجه به...