مقاومت اجازه تغییر معادلات در غزه را به دشمن نمی دهد حماس:

مقاومت اجازه تغییر معادلات در غزه را به دشمن نمی دهد

یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد که مقاومت حضور اشغالگران صهیونیست در فلسطین اشغالی را بسیار کم رنگ کرده و موفق شده است بخش هایی از حقوق ملت فلسطین را بازپس گیری کند. وی تاکید کرد که مقاومت هرگز...