نماز صبح مساجد را احیا کنیم یادداشتی از محمود مظفر؛

نماز صبح مساجد را احیا کنیم

محمود مظفر، قائم مقام ستاد اقامه نماز در یادداشتی آورده است: متأسفانه خانه خدا صبح ها غریب است و با کاهلی و تنبلی ما بندگان، نماز صبح- این شاه کلید حل مشکلات و پله پرش- را بی اثر کرده ایم. به گزارش پرس شیعه؛ متن پیش رو...