نوشته هایی با برچسب "محمود کریمی"

صدور یک هزار و ۱۶۰ گواهینامه قبولی حفظ و مفاهیم قرآن معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قران خبر داد؛

صدور یک هزار و ۱۶۰ گواهینامه قبولی حفظ و مفاهیم قرآن

مؤسسه کشوری مهد قرآن در سال ۱۳۹۴ تعداد یک هزار و ۱۶۰ گواهینامه قبولی آموزش حفظ و مفاهیم قرآن کریم جهت قرآن آموزان عضو این مؤسسه در سراسر کشور صادر کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ محمود کریمی معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد...

بیش از هزار گواهینامه قبولی حفظ و مفاهیم قرآن در سال ۹۴ صادر شد

بیش از هزار گواهینامه قبولی حفظ و مفاهیم قرآن در سال ۹۴ صادر شد

مؤسسه کشوری مهد قرآن در سال ۱۳۹۴ تعداد یک هزار و ۱۶۰ گواهینامه قبولی آموزش حفظ و مفاهیم قرآن کریم جهت قرآن آموزان عضو این مؤسسه در سراسر کشور صادر کرده است . به گزارش پرس شیعه؛ محمود کریمی، معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد...