اولین محموله گاز مایع آمریکا در کویت تخلیه شد

اولین محموله گاز مایع آمریکا در کویت تخلیه شد

کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در حالی برای پاسخ به تقاضای گاز خود، به دنبال واردات ال‌ان‌جی هستند که به دلیل نزدیکی جغرافیایی، اقتصادی‌ترین گزینه این منطقه، واردات گاز به وسیله‌ی خط لوله از ایران...