وهابیت را بیشتر بشناسید ؛ محمّد صالح ابن عثیمین

وهابیت را بیشتر بشناسید ؛ محمّد صالح ابن عثیمین

ابوعبدالله محمّد بن صالح بن محمّد بن سلیمان بن عبدالرحمن العثیمین تمیمی نجدی معروف به محمّد صالح ابن عثیمین در چهاردهم ژوئن سال ۱۹۲۵ میلادی، برابر با بیست و هفت رمضان سال ۱۳۴۷ هجری قمری در شهر عنیزه واقع در ایالت قصیم...