ضرورت حفظ حرمت و شخصیت دانشجویان در همه برخوردهای محیط دانشگاهی وزیر اطلاعات مطرح کرد؛

ضرورت حفظ حرمت و شخصیت دانشجویان در همه برخوردهای محیط دانشگاهی

وزیر اطلاعات با تاکید بر حفظ حرمت و شخصیت دانشجویان در همه برخوردهای محیط دانشگاهی گفت: اگر با سوالات و شبهه دانشجویان مواجه شدیم باید با استدلال و منطق او را اقناع کنیم. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید محمود علوی...