ادامه بازداشت مخالفان اردوغان در ترکیه

ادامه بازداشت مخالفان اردوغان در ترکیه

دادستان شهر آدانای ترکیه امروز دوشنبه دستور بازداشت شمار دیگری از مخالفان دولت این کشور به اتهام عضویت در جنبش فتح الله گولن را صادر کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از تودی زمان، ۵۹ نفر دیگر در ترکیه به اتهام همکاری...