۳۵ کشور اقدامات بحرین علیه مخالفان را محکوم کردند

۳۵ کشور اقدامات بحرین علیه مخالفان را محکوم کردند

۳۵ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات مقامات بحرین علیه مخالفان سیاسی را محکوم کردند و انجام اصلاحاتی فراگیر برای تحقق ثبات در آن کشور را خواستار شدند. به گزارش پرس شیعه؛ اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر...