اعلام همراهی کویت و قطر با عربستان در مخالفت با قانون «جاستا» پس از امارات و بحرین

اعلام همراهی کویت و قطر با عربستان در مخالفت با قانون «جاستا»

قطر و کویت اعلام کردند تصویب قانون موسوم به «جاستا» مخالف با اصل قواعد روابط میان کشورهاست. به گزارش پرس شیعه؛ «محمد عبدالله المبارک الصباح» وزیر مشاور در امور کابینه کویت اعلام کرد: با نگرانی تمام تصویق قانون «جاستا»...