آموزش زبان اسپانیایی در مدارس مذهبی ترکیه اجباری شد

آموزش زبان اسپانیایی در مدارس مذهبی ترکیه اجباری شد

وزارت آموزش ترکیه با صدور بیانیه ای مدارس مذهبی این کشور را ملزم کرد که به آموزش زبان اسپانیایی بپردازند. به گزارش پرس شیعه؛ وزارت آموزش ترکیه با صدور بیانیه ای مدارس مذهبی این کشور موسوم به امام حطیپ را ملزم کرد که به...