همایش اغماض و عفو در رمضان برگزار شد در حوزه مرودشت:

همایش اغماض و عفو در رمضان برگزار شد

به همت معاونت تهذیب مدرسه امام صادق (ع) مرودشت، همایش اغماض و عفو در رمضان در این مدرسه علمیه برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ به همت و تلاش معاونت تهذیب حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان مرودشت، همایش" اغماض و عفو در رمضان"...