مدرسه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی صادقین دانش پژوه می‌پذیرد به منظور تأمین استاد در رشته‌ های علوم قرآنی؛

مدرسه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی صادقین دانش پژوه می‌پذیرد

مدرسه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی صادقین (ع) با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و آموزش نیروهای متخصص به منظور تأمین استاد در رشته‌های علوم قرآنی دانش پژوه می پذیرد. به گزارش پرس شیعه؛ مدرسه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی صادقین(ع) با هدف...