صلح امام حسن (ع) تفاوتی با قیام امام حسین (ع) ندارد آیت الله العظمی سبحانی تبیین کردند:

صلح امام حسن (ع) تفاوتی با قیام امام حسین (ع) ندارد

حضرت آیت الله سبحانی صلح امام حسن (ع) و قیام امام حسین (ع) را در یک مسیر دانستند و بر لزوم تبیین این مباحث برای جامعه تاکید کردند. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی بعد از ظهر امروز در تفسیر سوره مومنون که در مدرسه...