اخلاص در نیت و همگامی رفتار با گفتار رمز موفقیت طلاب است آیت الله مصباح یزدی؛

اخلاص در نیت و همگامی رفتار با گفتار رمز موفقیت طلاب است

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: طلبه ای که در نیت خود اخلاص واقعی را داشته باشد و فقط برای خدا و رضایت او تلاش کند و رفتار و گفتارش یکی باشد بدون تردید در همه امورش موفق خواهد بود. به گزارش پرس شیعه؛ آیت...