ناوهای ارتش در آینده قطعا به اقیانوس اطلس می‌روند

ناوهای ارتش در آینده قطعا به اقیانوس اطلس می‌روند

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز ناوگروه‌های ما دریاهای سرخ، مدیترانه، چین و اقیانوس‌های هند جنوبی و آرام را پشت سر گذاشتند و دریانوردی کردند، در آینده قطعاً اقیانوس اطلس را در برنامه کاری خودداریم. به گزارش پرس...