سند چشم انداز مبنای کار مدیریت جدید حوزه باشد آیت الله حسینی بوشهری:

سند چشم انداز مبنای کار مدیریت جدید حوزه باشد

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت: از جمله کارهای ماندگاری که می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت جدید حوزه باشد مسأله سند چشم انداز است که همه جوانب، مسائل و خصوصیات در این سند دیده شده است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت...