مدیر جدید حوزه های علمیه معرفی شد با حضور علما و شخصیت های حوزوی؛

مدیر جدید حوزه های علمیه معرفی شد

آیین تودیع و معارفه مدیر حوزه های علمیه با حضور اعضای شورای عالی، اعضای جامعه مدرسین و مدیران و شخصیت های حوزوی برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه های علمیه امروز با حضور شماری ازشخصیت های...