علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه سیما شد

علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه سیما شد

مرتضی میر باقری معاون سیمای رسانه ملی سکان شبکه سه سیما را بار دیگر به علی اصغر پور محمدی سپرد. به گزارش پرس شیعه؛ مرتضی میر باقری معاون سیمای رسانه ملی در حکمی به پورمحمدی شبکه سه را شبکه تخصصی ورزش، مسابقات و سرگرمی...