تلاش می کنیم شماره ۱۹۳ به تلفن خدمت برای مردم تبدیل شود مدیر عامل شرکت پست:

تلاش می کنیم شماره ۱۹۳ به تلفن خدمت برای مردم تبدیل شود

مدیر عامل شرکت پست گفت:‌ تلاش می کنیم ۱۹۳ به تلفن خدمت برای مردم تبدیل شود و برای گسترش و تنوع خدمات، ‌ با اصناف درحال مذاکره هستیم. به گزارش پرس شیعه؛ حسین مهری گفت:‌ با استفاده از ۱۹۳، خدمات ویژه شهروندی از هر جای...