اجرای نخستین طرح اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل توسط بانک انصار آغاز شد با دستور رئیس‌کل‌ بانک‌ مرکزی

اجرای نخستین طرح اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل توسط بانک انصار آغاز شد

مدیرعامل بانک انصار از دستور و موافقت رییس‌کل‌ بانک مرکزی برای اجرای طرح حاتم و اعطای تسهیلات خرید کالای‌ ایرانی توسط بانک انصار به‌عنوان نخستین طرح عملیاتی سال جاری در حمایت از تولید داخلی‌ و تحقق اقتصاد مقاومتی...