دختر بچه ۱۰ ساله، مدیر مجله شد!

دختر بچه ۱۰ ساله، مدیر مجله شد!

یک دختر بچه ۱۰ ساله در یکی از روستاهای دور افتاده مصر، مجله ای خبری برای روستای خود راه اندازی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ "میت شماس" یکی از روستاهای شهر جیزه مرکز استان جیزه مصر است که براساس آمار سال ۲۰۰۶ میلادی، مجموع...