افزایش امنیت و ایمان اجتماعی محصول روزه داری مؤمنان

افزایش امنیت و ایمان اجتماعی محصول روزه داری مؤمنان

حجت الاسلام مشکوری با بیان این که ماه رمضان فرصت مناسبی برای پرهیز از گناهان و گرایش به معنویات است، گفت: حاکم شدن فضای معنوی در جامعه، رشد اخلاقیات و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در کشور از آثار و برکات ماه رمضان است...