احتمال توقف مذاکرات تجاری آمریکا و اروپا

احتمال توقف مذاکرات تجاری آمریکا و اروپا

یک مقام فرانسوی از احتمال زیاد توقف مذاکرات تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، «ماتیاس فکل» وزیر تجارت فرانسه گفت در حال حاضر احتمال توقف مذاکرات تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا...