فتوای مرجع عراقی برای مقابله با نیروهای ترکیه

فتوای مرجع عراقی برای مقابله با نیروهای ترکیه

یکی از مراجع عراقی، فتوایی را برای مقابله با نیروهای متجاوز ارتش ترکیه در خاک عراق صادر کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه السومریه نیوز "قاسم الطائی" روز یکشنبه در بیاینه ای اعلام کرد: باید با نیروهای متجاوز ترکیه در...