مراسم فارغ تحصیلی طلاب مدرسه دینی امام حسین برگزار شد

مراسم فارغ تحصیلی طلاب مدرسه دینی امام حسین برگزار شد

مراسم جشن فارغ تحصیلی جمعی از طلاب مدرسه دینی امام حسین (ع) در بصره برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم جشن فارغ تحصیلی جمعی از طلاب مدرسه دینی امام حسین (ع) با حضور شخصیتهای دینی شیعه و سنی در استان بصره برگزار شد. این...