دوره تکمیلی هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی برگزار می‌ شود در مسجد مقدس جمکران؛

دوره تکمیلی هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی برگزار می‌ شود

کارگاه آموزشی دوره تکمیلی هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی، ویژه خانواده کارکنان مسجد مقدس جمکران در ماه مبارک رمضان در این مسجد مقدس برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ دوره تکمیلی کارگاه آموزشی «هر مادر ایرانی یک مربی...