سروده تقدیمی به تکاوران شهید ارتش: شیعه دل‌ آشوب یمن تا دمشق…

سروده تقدیمی به تکاوران شهید ارتش: شیعه دل‌ آشوب یمن تا دمشق…

منصور نظری ابیاتی با عنوان «تکاوران فاطمی» را برای اولین شهدای مدافع حرم از تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهیدان: محسن قطاسلو ، مجتبی ذوالفقار نسب، مجتبی یداللهی و مرتضی زرهرند سروده است. به گزارش پرس شیعه؛ ۴ تن...