انقلاب ادبیات کودک هنوز تکمیل نشده است

انقلاب ادبیات کودک هنوز تکمیل نشده است

سمنان - مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی گفت: انقلاب ادبیات کودک در سال های اخیر هنوز تکمیل نشده است. به گزارش پرس شیعه؛ مرتضی مزینانی صفابین همزمان با زوز جهانی کتاب کودک اظهار داشت: ادبیات کودک و نوجوان...