کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» در پاکستان منتشر می‌ شود

کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» در پاکستان منتشر می‌ شود

کتاب«خدمات متقابل اسلام و ایران» نوشته استاد مرتضی مطهری درقالب طرح «تاپ»، با همکاری دوجانبه خانه فرهنگ کشورمان در کراچی و انتشارات «احیای تراث اسلامی» پاکستان، به زبان اردو منتشر خواهد شد. به گزارش پرس شیعه به نقل...