گفتم فکر کردید دولت جمهوری اسلامی ساقط می‌شود؟/کسی شما را نمی‌شناسد خاطرات مرجعیت شیعی عراق از ربوده‌شدن به‌ دست منافقین؛

گفتم فکر کردید دولت جمهوری اسلامی ساقط می‌شود؟/کسی شما را نمی‌شناسد

آیت الله سید محمدتقی مدرسی گفت: به منافقین گفتم تاجایی‌که من از دین خبر دارم شما آخرت ندارید فکر کردید مثلاً دولت جمهوری اسلامی ساقط می‌شود یا آمریکایی ها به شما وفا می‌کنند؟ به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌ الله سید محمد تقی...