ایران می‌تواند به مرجعیت علمی برسد ظریف :

ایران می‌تواند به مرجعیت علمی برسد

وزیر امور خارجه با بیان اینکه ایران می تواند به مرجعیت علمی برسد،‌گفت: ما در وزارت امور خارجه، خود را موظف می‌دانیم که هر کاری که از عهده ما برای تسهیل امور علمی ساخته است، انجام دهیم. به گزارش پرس شیعه، دکتر محمدجواد...