اجرای برجام به مرحله پایدار منتقل می شود وزارت خارجه روسیه:

اجرای برجام به مرحله پایدار منتقل می شود

وزارت خارجه روسیه با اشاره به نشست گروه های ایران و ۱+۵ در وین، اعلام کرد روند اجرای برجام در حال انتقال به مرحله پایدار است. به گزارش پرس شیعه؛ در بیانیه ای که پس از نشست وین منتشر شد شرکت کنندگان تاکید کردند اجرای...