لغو مرخصی اضطراری کارمندان دولت سعودی

لغو مرخصی اضطراری کارمندان دولت سعودی

همه وزارتخانه ها و مراکز دولتی عربستان پس از اصلاح لایحه مرخصی ها توسط شورای وزیران، از امروز مرخصی اضطراری همه کارمندان دولت را لغو کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت روزنامه سعودی "المدینه" بر اساس اصلاحی که...