مردم لیبی یک قرن منتظر بمانند!

مردم لیبی یک قرن منتظر بمانند!

"برنارد لوی" نویسنده فرانسوی و پیشگوی به اصطلاح "بهار عربی" گفت که دمکراسی در لیبی ۵ ماهه یا ۵ ساله ایجاد نمی شود، بلکه مانند آنچه در فرانسه رخ داد نیازمند صد سال وقت است. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت وطن، وی این مطلب...