مرده ای که از تشییع کنندگان آب خواست در سودان اتفاق افتاد

مرده ای که از تشییع کنندگان آب خواست

مرد سودانی در حالی که تشییع کنندگان، بر جنازه او نماز می خواندند، تنها چند دقیقه قبل از آنکه به خاک سپرده شود، با تکان دادن اندام خود، موجب رعب و وحشت بسیاری از اطرافیان خود شد. به گزارش پرس شیعه؛ یک مرد سودانی که همه...