نقاب دار بلای جان داعش

نقاب دار بلای جان داعش

یک مقام امنیتی در استان صلاح الدین عراق از کشته شدن به اصطلاح مسئول حسابداری و حسابرسی گروه تروریستی داعش و فرزندش در بخش شرقاط توسط یک فرد مسلح ملقب به نقاب دار خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ این مقام امنیتی در استان صلاح...