اشراف اطلاعاتی کاملی در مرزها داریم فرمانده مرزبانی ناجا مطرح کرد

اشراف اطلاعاتی کاملی در مرزها داریم

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: باید برای اشراف ‌به مرزها از امکانات هوایی و بالگردها نسبت به گذشته بیشتر استفاده کنیم که این موضوع در دستور کار مرزبانی ناجا قرار گرفته است. به گزارش پرس شیعه؛ سردار رضایی ظهر امروز در نشست...