چرا ترکیه مرزهایش را به روی پناهجویان بست

چرا ترکیه مرزهایش را به روی پناهجویان بست

بیش از ۷۰ هزار آواره سوری در پشت مرزهای ترکیه در شرایط بسیار دشوار و وضعیت نابسامان به سر می برند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از رای الیوم، ارسال نشدن کمکهای انسانی و شدت یافتن سرمای هوا، مزید بر علت شده و در چنین شرایطی...