وقایع ترکیه را با نگرانی تحت نظر داریم ؛ مرزهای مشترک تحت کنترل است شمخانی:

وقایع ترکیه را با نگرانی تحت نظر داریم ؛ مرزهای مشترک تحت کنترل است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پی کودتا در ترکیه اظهار داشت: کلیه مرزهای زمینی و هوایی مشترک تحت نظارت و کنترل کامل قرار دارد و اشراف جامع در این بخش حاکم است. به گزارش پرس شیعه؛ «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر...