رئیس مجلس الامه کویت: ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شریک یکدیگرند

رئیس مجلس الامه کویت: ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شریک یکدیگرند

مرزوق علی الغانم در گفت وگو با روزنامه الشرق قطر ضمن اشاره به نقش مهم کشورمان در تحولات منطقه، تصریح کرد: کویت و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همواره از تقویت ثبات و آرامش در منطقه و حسن هجمواری و داشتن روابطی دوستانه...